Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Vattentemperatur  Konduktivitet  Turbiditet   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Vattenstånd i Fyrisån uppströms Islandsfallet vid pumphuset, Uppsala för december 2021   

Om du vill se mer specifika data från pegeln så finns de tillgängliga mot en förfrågan till Webbansvarig


www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 5 februari 2019 | Pegelansvarig | Webbansvarig